ø ٷ ּ. εԴϴ.
Ǵ  ( Kyungpook Medical Journal )   :  ˻ : 24
   ˻μ
 
 • 3
 • /Lee, Joong Kil
 • ///Suh, Suk Wan/Kim, Hyung Soo/Ryo, Ung Yun
 • Ǵ   1970  11  1ȣ  213 ~ 219
 • 4
 • /Park, Jae Suk
 • ////Jeun, Sang Nyun/Hong, Koon Sik/Chung, Ki Zoon/Lee, Tae Ho
 • Ǵ   1970  11  1ȣ  205 ~ 211
 • 5
 • /Lee, W. K.
 • ///Kim, W. J./Ahn, J. H./Hong, K. S.
 • Ǵ   1970  11  1ȣ  201 ~ 204
 • 7
 •  ( Yun Byung-Oh )
 • ̼ ( Lee Sae-Young ), Ͽȣ ( Hah Young-Ho ), տ ( Son Young-Kyu )
 • Ǵ   1970  11  1ȣ  191 ~ 193
 • 8
 • տ
 • ˩г, ٥
 • Ǵ   1970  11  1ȣ  187 ~ 190
 • 11
 • Ф/Kim, Chae Kyoo
 • ///Lee, Hi Won/Park, Sung Dae/Choi, Il Hyung
 • Ǵ   1970  11  1ȣ  155 ~ 160
12