ø ٷ ּ. εԴϴ.
Ǵ  ( Kyungpook Medical Journal )   :  ˻ : 67
   ˻μ
 
 • 2
 • /Sung, Ik Chang:Kang, Joo
 • ˧//Lee, Su Kwang/Yoon, Kun Ho
 • Ǵ   1974  15  2ȣ  301 ~ 305
 • 3
 • /Sohn, Young Woo
 • ////Kim, Hee Sook/Choy, Chung Hun/Park, Jun Hee/Kim, Yung Sik
 • Ǵ   1974  15  2ȣ  291 ~ 299
 • 4
 • /Lee, Kuhn Soo
 • ////Kim, Jong Hwan/Ahn, Doo Hong/Choy, Chung Hun/Whang, Kee Suk
 • Ǵ   1974  15  2ȣ  283 ~ 290
 • 5
 • /Ahn, Doo Hong
 • ///Kim Jong Hwan/Choy, Chung Hun/Kim, Yung Sik
 • Ǵ   1974  15  2ȣ  271 ~ 282
 • 9
 • ̿ ( Lee Yeoul-Hi )
 • Ǵ   1974  15  2ȣ  247 ~ 251
 • 10
 • /Kim, Doo Hie
 • Ф/˩г//Rhee, Kyu Shik/Kang, Soo Kyoon/Park, Tae Ryong
 • Ǵ   1974  15  2ȣ  231 ~ 246
 • 12
 • Ǵ޸
 • Ǵ   1974  15  2ȣ  221 ~ 224
 • 18
1234