ø ٷ ּ. εԴϴ.
Ǵ  ( Kyungpook Medical Journal )   :  ˻ : 34
   ˻μ
 
 • 12
 • Kim, Yung Myung/٥
 • Choy, Chung Hun/Choi, Dong Wik//
 • Ǵ   1974  15  1ȣ  165 ~ 174
 • 15
 • ԧ
 • Ǵ   1974  15  1ȣ  139 ~ 146
 • 17
 • ڼ ( Park Sung-Deok )
 • ֵ ( Choi Dong-Wik )
 • Ǵ   1974  15  1ȣ  117 ~ 128
 • 18
 • /Lee, Hak Soo
 • /ΰ/Kim, Doo Hie/Lee, Sung Kwan
 • Ǵ   1974  15  1ȣ  105 ~ 115
 • 19
 • ̻
 • ׳
 • Ǵ   1974  15  1ȣ  97 ~ 104
12